divendres, 29 de maig de 2009

Ajuts individuals de menjador escolar curs 2009/10


Des de l'AMPA del CEIP Montserrat us informem d'aquesta convocatòria del Consell Comarcal del Gironès d'ajuts individuals de menjador escolar.


Convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar per a alumnes escolaritzats en centres públics i privats concertats per al curs 2009/2010

Organisme atorgant
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per a necessitats socioeconòmiques i geogràfiques, d’acord amb la disposició pressupostària, per als alumnes de centres de primària i secundària (ESO) de la comarca del Gironès, per garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en la població escolar i promoure accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorables.

Beneficiaris
Poden optar a aquestes ajudes alumnes d’educació primària i d’educació secundària obligatòria (ESO), que no tenen dret a la gratuïtat del servei. Es valoren les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de qui ho sol·liciti.

Lloc de presentació
La direcció del centre ha de presentar la relació nominal de tots els sol·licitants d’ajut de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques del seu centre al registre general d’entrada del Consell Comarcal del Gironès.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal s’inicia el 25 de maig de 2009 i finalitza el 3 de juliol de 2009.

Normativa
Bases i convocatòria (BOP Girona 89 de 12.5.2009)


D'altra banda des del CEIP Montserrat s'ha fet aquest comunicat informatiu (3 pàgines) on hi trobareu tota la informació i documentació necessària per a la sol·licitud de l'ajut .
Per visualitzar millor el document podeu clicar sobre l'enllaç que hi ha sota aquestes paraules o bé sobre la petita icona (un rectangle) que hi ha a la dreta de capçalera de la finestra Scribd, fent així que s'ampliï el document a pantalla sencera.

Ajuts Individuals Menjador CEIP Montserrat 2009-10
Ajuts Individuals Menjador CEIP Montserrat 2009-10 AMPA CEIP Montserrat Sarrià de Ter Comunicat informatiu del CEIP Montserrat sobre els ajuts individuals del menjador per al curs 2009/10


Per recollir la sol·licitud es poden adreçar al porter, Sr. Ramon Bustamante, o descarregar-la per Internet de la WEB del Consell Comarcal del Gironès:
www.girones.cat/ensenyament
En aquesta web hi trobaran tota la informació

Per lliurar la sol·licitud truqueu a la Sta. Dolors Vidal (972 17 01 56) i demaneu hora.