diumenge, 25 de setembre del 2022

ACTA JUNTA DE L'AFA nº124 i 125Benvolgudes famílies,

Podeu consultar les últimes actes de la Junta de l'AFA:

 Acta de la Junta de l'AFA nº124 del 27/07/22

 Acta de la Junta de l'AFA nº125 del 12/09/22

Es tracta d'un extracte on es suprimeixen dades que es poden considerar innecessàries per la finalitat per la qual es publica l'acta, que  es va acordar la publicació de l'extracte de l'acta en reunió de de Junta de 25 de gener de 2022. 

El document  pot ser objecte de modificacions perquè quan aquest es publica encara no s'ha aprovat per la  Junta. Es procurarà publicar l'acta abans que es celebri la següent reunió de Junta  i així es disposi de la informació amb la major immediatesa possible, i  poder al·legar , si és el cas, el que es consideri a través de la direcció del correu electrònic  de la Junta Bústia de l'AFA i poder-se tractar el tema  a la següent reunió.