diumenge, 20 d’octubre de 2013

ASSEMBLEA GENERAL

Benvolgudes famílies,

Es convoca a tots els socis/es de l’AMPA Escola Montserrat a l’Assemblea General que tindrà lloc a l’Escola Montserrat (Menjador) el  dijous 24 d’octubre de 2013 a les 20:15 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria amb el següent ordre del dia:


1.   Lectura i aprovació acta anterior.
2.   Actuacions AMPA.
3.   Lectura i aprovació del balanç econòmic: AMPA/MENJADOR 2012-2013:
      - Balanç menjador.
      - Balanç tresoreria.
4.   Proposta i aprovació continuïtat gestió menjador pel curs 2014-2015.
5.   Modificacions membres AMPA.
6.   Aprovació  pressupost curs 2013-2014
7.   Quota AMPA 2014-2015.
8.   Modificació estatuts canvi d’AMPA CEIP Montserrat a AMPA Escola Montserrat Sarrià de Ter.
9.   Torn obert de paraula.