dissabte, 6 de juliol de 2013

Reutilització de llibres

Benvolgudes famílies,

Des de l’Ampa, volem agraïr a tots el pares/mares que han ajudat a portar a terme el projecte de reutilització de llibres.
D’altra banda, també volem informar, que és un projecte que, a conseqüència de la poca participació (menys d’un 5% dels pares/mares), no podrem garantir la seva continuïtat en el proper curs.
El llistat adjunt mostra la diferència que hi ha entre els preus reals dels llibres i el que paguem amb la reutilització.

                           HAURÍEM
                           DE PAGAR             PAGUEM
P3..........................28,40€......................25,55€
P4......................... 68,90€..................... 64,02€
P5..........................62,50€......................57,94€
Primer............... 182,95€................... 115,79€
Segon................. 208,60€................... 135,82€
Tercer................ 298,95€ .................... 56,05€
Quart................. 333,41€ .................... 61,06€
Cinquè.............. 281,66€ .................... 38,68€
Sisè.................... 354,18€ .................... 52,05€