dimarts, 24 de novembre de 2020

Servei Menjador i confinament per COVID19

 

Benvolgudes famílies,

Davant de confinament per COVID19, cal avisar de la situació al despatx de l’AMPA, i de la opció que s’escull. (per correu electrònic: ampasarriadeter@gmail.com o bé per WhatsApp al 650137087)

Hi ha 2 opcions:

1. Opció retorn: es retornarà la part proporcional del cost del menjar, que aproximadament  equival a un 40% del preu del servei de menjador, pels dies absents. En aquest cas, l’import del retorn, es comptabilitzarà des del primer dia en el que s’avisa de l’absència de l’infant, per causa del confinament per COVID19. El retorn de la quota es regularitzarà amb la última quota del servei de menjador.

2. Opció menú: podeu venir a buscar el menú a l’escola. En aquest cas no es retornarà l’import de la quota. Podrà venir a buscar el menú qualsevol persona assignada per la família. Cal comunicar al despatx de l’AMPA el nom de la persona que assignada per fer la recollida. L’horari de recollida serà de 12h a 12:10h.

 

Els casos d’alumnes que ja han estat confinats amb anterioritat a la data d’avui, es comptabilitzarà el retorn de les quotes de forma retroactiva. Sempre i quan les famílies hagin informat al servei. Recordeu que en cas de confinament del grup classe directament ens avisa l'escola, per tant només cal avisar en cas de confinament individual.

 

La Junta de l’AMPA


dilluns, 23 de novembre de 2020

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020/21


Benvolgudes famílies,


Com ja sabeu, enguany, de moment, ens ha estat impossible realitzar moltes de les activitats extraescolars que fins ara, havíem realitzat a l’hora del migdia.

Després d’analitzar les possibilitats de poder tornar a oferir activitats, hem arribat a la conclusió que l'única forma viable és realitzant una preinscripció prèvia, per saber quin volum de nens i nenes volen i poden fer-les. És important realitzar-la, així podrem treballar amb nombres reals d’inscrits i fer-les segons els protocols marcats pel PROCICAT enfront la COVID-19.

Totes les activitats es realitzaran dins del grup estable establert per l’escola. Sempre que es pugui es realitzaran a l’exterior.

Aquelles que es realitzin en recintes tancats de l’escola es faran dins de l’aula de l’alumne. Els dies de pluja se suspendran les activitats per manca d’aules.

Les activitats es portaran a terme entre gener i maig. El juny ens servirà per recuperar les activitats que, per força major, no haguem pogut realitzar.

Tindran preferència els alumnes que hagin fet la preinscripció. Els preus* són el més aproximats possibles, tot i que poden haver-hi petites variacions depenent de la demanda.

Us adjuntem els enllaços als formularis per poder realitzar la preinscripció.

Data límit 1/12/2020

Formulari P3,P4 i P5

Formulari 1er, 2n i 3er

Formulari 4t, 5è i 6è

Adujtem enllaç on podeu consultar la descripció de les diferents activitats programades

Descripció activitats extraescolars 2020-21

* El  preu de les activitats  correspon als mesos de gener al maig. Es realitzarà un únic pagament entre finals de desembre i principis  de gener.