dissabte, 19 de setembre de 2020

INFORMACIONS VÀRIES SERVEI MENJADOR 2020/21

 Benvolgudes famílies,

Com ha sabeu aquest any és un any anòmal en moltes coses, tot i que estem treballant per poder  garantir el servei en les millors garanties higiènic sanitàries, lúdiques i viables.

A continuació us expliquem els detalls de funcionament del servei i no dubteu en consultar-nos tots els dubtes que us puguin sorgir al respecte.

  • S’ha passat de 2 a 3 torns de menjador per tal de garantir la distància entre grups estables.  Els horaris i grups de menjador s’han coordinat amb l’escola en consonància amb els horaris d’entrades i sortida d’aquest curs:

o   Primer torn: Infantil – horari menjador 12:20-13:10

o   Segon torn: 1er, 2on i 3er – horari menjador 13:20 -14:10

o   Tercer torn: 4rt, 5è i 6è. – horari menjador 14:20-15:10

Amb la distribució dels torns també s’ha reorganitzat l’espai dels dos menjadors per donar cabuda tan als comensals fixes com als esporàdics.

  • Els i les monitors/es aniran a buscar els alumnes a les aules i els dirigiran cap al pati o el menjador, garantint un circuit en que no hi hagi aglomeracions d’infants.
  • Estarà indicat en un sol sentit el recorregut per accedir al menjador i la seva sortida.
  •  Tots els infants portaran mascareta de forma obligatòria (infantil i primària), només se la podran treure durant els àpats. L’infant que no porti mascareta no podrà fer ús del servei de menjador.
  • Abans d’entrar al menjador els nens i nenes es rentaran les mans amb aigua i sabó (com ja es feia fins ara). Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’espai menjador destinat als monitors i en cas de ser necessari utilitzar per algun nen/a.
  •  Durant aquest curs la figura del Cap de taula perdrà protagonisme, ja que serà l’equip de cuina imonitoratge que servirà tots els plats.
  •   Els protocols de neteja s’han revisat i modificat tan pel que fa als productes com al sistema de neteja entre torns. S’informa que hi haurà una neteja desinfectant abans i després de cada torn.
  • Durant aquesta setmana tot el personal contractat per l’AMPA rebrà una formació de Seguretatalimentària Post Covid-19.
  •   Espai pati: l’estona que els nens pasin al pati hauran de portar mascareta ja que és un espai amb alta probabilitat de contacte amb nens d’altres grups. L’espai del pati es dividirà en diferents zones per a cada grup, aquesta distribució serà la mateixa que faci l’escola.
  • A nivell econòmic està previst mantenir el preu de la quota durant tot el curs. L’exercici econòmic del curs passat s’ha tancat amb unes pèrdues aproximades de 40.000€ (dels quals potser recuperem uns 14.600€ en concepte d’una subvenció) pel que hem de ser especialment curosos de com gestionem la situació.

Tot i així ens podem trobar diferents situacions que tinguin una greu afectació en el pressupost: tancament de la cuina per quarantena, confinament de grups classe, quarantena de monitors/es o tancament de l’escola. És per aquesta raó que davant de cada situació s’estudiarà les mesures a prendre, en el cas que hi haguessin d’haver devolucions als pares es realitzarien a final de curs i no serien del 100% de la quota ja que hi ha una part de despeses fixes que s’han d’assumir.


L’autogestió del menjador ens ofereix la possibilitat d’oferir un menjar de qualitat amb un preu més ajustat per a les famílies, així com una intervenció més directe dels pares en tot aquest procés. Però aquest model també ha de ser flexible a nivell econòmic per donar-hi viabilitat.

  

  Menú del menjador

Des del curs passat comptem amb l’assessorament extern de l’empresa AGAR per a la revisió de menús i gestió tècnica associada. A més a més, de forma anual el departament de Salut dins del programa de revisió de menús escolars (PREME) fa un seguit de recomanacions i orientacions que s’han de complir.

El resultat de la revisió del curs 2019-2020 ha estat favorable tot i que hi ha hagut recomanacions a revisar, podeu consultar l’informe al següent enllaç INFORME PREME  i l’explicació de l’empresa AGAR també al següent enllaç, INFORME AGAR.

Al juny del 2020 el departament de salut ha actualitzat la guia alimentària en l’etapa escolar, que és la que ens regeix a l’hora d’establir els menús escolars , podeu consultar-la aquí:

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf )

 

Entre les consideracions i canvis proposats destaca l' augment dels proteics vegetals (llegums i derivats) en els segons plats, la reducció de carns vermelles i blanques. Els canvis s’aniran introduint de forma progressiva en els menús i s’anirà de valorant segons l’acceptació entre els infants.


Atentament,

La Junta de l'AMPA

 

 


SERVEI DE BON DIA CURS 2020/21

Aquest any el servei de bon dia, es realitzarà al menjador de l'escola degut al canvi d'ubicació hi haurà dos horaris d'entrada:

7:45-7:55

8:20-8:30

Les inscripcions s'han d'enviar per correu electrònic inscripcionsampamontserrat@gmail.com  tant si es renovació o alta nova.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el despatx de l'AMPA de 10 a 12h  972170156.Al següent enllaç trobareu informació sobre normativa de funcionament, pagament, inscripció..etc: 

SERVEI BON DIA 2020/21