diumenge, 13 de desembre de 2020

ACTIVITATS SERVEI DE BON DIA


LA SETMANA PASSADA ELS NENS/ES QUE FAN US DEL SERVEI DE BON DIA  VAN REALITZAR UN TALLER DE POSTALS DE NADAL. dimarts, 24 de novembre de 2020

Servei Menjador i confinament per COVID19

 

Benvolgudes famílies,

Davant de confinament per COVID19, cal avisar de la situació al despatx de l’AMPA, i de la opció que s’escull. (per correu electrònic: ampasarriadeter@gmail.com o bé per WhatsApp al 650137087)

Hi ha 2 opcions:

1. Opció retorn: es retornarà la part proporcional del cost del menjar, que aproximadament  equival a un 40% del preu del servei de menjador, pels dies absents. En aquest cas, l’import del retorn, es comptabilitzarà des del primer dia en el que s’avisa de l’absència de l’infant, per causa del confinament per COVID19. El retorn de la quota es regularitzarà amb la última quota del servei de menjador.

2. Opció menú: podeu venir a buscar el menú a l’escola. En aquest cas no es retornarà l’import de la quota. Podrà venir a buscar el menú qualsevol persona assignada per la família. Cal comunicar al despatx de l’AMPA el nom de la persona que assignada per fer la recollida. L’horari de recollida serà de 12h a 12:10h.

 

Els casos d’alumnes que ja han estat confinats amb anterioritat a la data d’avui, es comptabilitzarà el retorn de les quotes de forma retroactiva. Sempre i quan les famílies hagin informat al servei. Recordeu que en cas de confinament del grup classe directament ens avisa l'escola, per tant només cal avisar en cas de confinament individual.

 

La Junta de l’AMPA


dilluns, 23 de novembre de 2020

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2020/21


Benvolgudes famílies,


Com ja sabeu, enguany, de moment, ens ha estat impossible realitzar moltes de les activitats extraescolars que fins ara, havíem realitzat a l’hora del migdia.

Després d’analitzar les possibilitats de poder tornar a oferir activitats, hem arribat a la conclusió que l'única forma viable és realitzant una preinscripció prèvia, per saber quin volum de nens i nenes volen i poden fer-les. És important realitzar-la, així podrem treballar amb nombres reals d’inscrits i fer-les segons els protocols marcats pel PROCICAT enfront la COVID-19.

Totes les activitats es realitzaran dins del grup estable establert per l’escola. Sempre que es pugui es realitzaran a l’exterior.

Aquelles que es realitzin en recintes tancats de l’escola es faran dins de l’aula de l’alumne. Els dies de pluja se suspendran les activitats per manca d’aules.

Les activitats es portaran a terme entre gener i maig. El juny ens servirà per recuperar les activitats que, per força major, no haguem pogut realitzar.

Tindran preferència els alumnes que hagin fet la preinscripció. Els preus* són el més aproximats possibles, tot i que poden haver-hi petites variacions depenent de la demanda.

Us adjuntem els enllaços als formularis per poder realitzar la preinscripció.

Data límit 1/12/2020

Formulari P3,P4 i P5

Formulari 1er, 2n i 3er

Formulari 4t, 5è i 6è

Adujtem enllaç on podeu consultar la descripció de les diferents activitats programades

Descripció activitats extraescolars 2020-21

* El  preu de les activitats  correspon als mesos de gener al maig. Es realitzarà un únic pagament entre finals de desembre i principis  de gener.

dimarts, 27 d’octubre de 2020

RESULTATS DE L'ENQUESTA A LES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu el Dimarts 27 d'Octubre es va celebrar  l' Assemblea General de l' AMPA. 

El punt final d'aquesta va ser analitzar els resultats de l'enquesta que us vam passar la setmana anterior i intentar donar resposta als vostres dubtes i inquietuds alhora que  poder treballar i estudiar propostes que heu fet.  

Us passem els  següents enllaços, el primer  per poder consultar els resultats de l'enquesta  i el segon és un recull de les vostres preguntes i respostes  de la junta: 

RESULTATS ENQUESTA ASSEMBLEA AMPA 2020/21 

RESUM PREGUNTES I RESPOSTES


Volem agrair a totes les famílies la vostra participació i col·laboració!

Recordeu que per qualsevol dubte podeu contactar directament amb la junta de l' AMPA al correu  bustiaampasarriadeter@gmail.com


dissabte, 19 de setembre de 2020

INFORMACIONS VÀRIES SERVEI MENJADOR 2020/21

 Benvolgudes famílies,

Com ha sabeu aquest any és un any anòmal en moltes coses, tot i que estem treballant per poder  garantir el servei en les millors garanties higiènic sanitàries, lúdiques i viables.

A continuació us expliquem els detalls de funcionament del servei i no dubteu en consultar-nos tots els dubtes que us puguin sorgir al respecte.

  • S’ha passat de 2 a 3 torns de menjador per tal de garantir la distància entre grups estables.  Els horaris i grups de menjador s’han coordinat amb l’escola en consonància amb els horaris d’entrades i sortida d’aquest curs:

o   Primer torn: Infantil – horari menjador 12:20-13:10

o   Segon torn: 1er, 2on i 3er – horari menjador 13:20 -14:10

o   Tercer torn: 4rt, 5è i 6è. – horari menjador 14:20-15:10

Amb la distribució dels torns també s’ha reorganitzat l’espai dels dos menjadors per donar cabuda tan als comensals fixes com als esporàdics.

  • Els i les monitors/es aniran a buscar els alumnes a les aules i els dirigiran cap al pati o el menjador, garantint un circuit en que no hi hagi aglomeracions d’infants.
  • Estarà indicat en un sol sentit el recorregut per accedir al menjador i la seva sortida.
  •  Tots els infants portaran mascareta de forma obligatòria (infantil i primària), només se la podran treure durant els àpats. L’infant que no porti mascareta no podrà fer ús del servei de menjador.
  • Abans d’entrar al menjador els nens i nenes es rentaran les mans amb aigua i sabó (com ja es feia fins ara). Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’espai menjador destinat als monitors i en cas de ser necessari utilitzar per algun nen/a.
  •  Durant aquest curs la figura del Cap de taula perdrà protagonisme, ja que serà l’equip de cuina imonitoratge que servirà tots els plats.
  •   Els protocols de neteja s’han revisat i modificat tan pel que fa als productes com al sistema de neteja entre torns. S’informa que hi haurà una neteja desinfectant abans i després de cada torn.
  • Durant aquesta setmana tot el personal contractat per l’AMPA rebrà una formació de Seguretatalimentària Post Covid-19.
  •   Espai pati: l’estona que els nens pasin al pati hauran de portar mascareta ja que és un espai amb alta probabilitat de contacte amb nens d’altres grups. L’espai del pati es dividirà en diferents zones per a cada grup, aquesta distribució serà la mateixa que faci l’escola.
  • A nivell econòmic està previst mantenir el preu de la quota durant tot el curs. L’exercici econòmic del curs passat s’ha tancat amb unes pèrdues aproximades de 40.000€ (dels quals potser recuperem uns 14.600€ en concepte d’una subvenció) pel que hem de ser especialment curosos de com gestionem la situació.

Tot i així ens podem trobar diferents situacions que tinguin una greu afectació en el pressupost: tancament de la cuina per quarantena, confinament de grups classe, quarantena de monitors/es o tancament de l’escola. És per aquesta raó que davant de cada situació s’estudiarà les mesures a prendre, en el cas que hi haguessin d’haver devolucions als pares es realitzarien a final de curs i no serien del 100% de la quota ja que hi ha una part de despeses fixes que s’han d’assumir.


L’autogestió del menjador ens ofereix la possibilitat d’oferir un menjar de qualitat amb un preu més ajustat per a les famílies, així com una intervenció més directe dels pares en tot aquest procés. Però aquest model també ha de ser flexible a nivell econòmic per donar-hi viabilitat.

  

  Menú del menjador

Des del curs passat comptem amb l’assessorament extern de l’empresa AGAR per a la revisió de menús i gestió tècnica associada. A més a més, de forma anual el departament de Salut dins del programa de revisió de menús escolars (PREME) fa un seguit de recomanacions i orientacions que s’han de complir.

El resultat de la revisió del curs 2019-2020 ha estat favorable tot i que hi ha hagut recomanacions a revisar, podeu consultar l’informe al següent enllaç INFORME PREME  i l’explicació de l’empresa AGAR també al següent enllaç, INFORME AGAR.

Al juny del 2020 el departament de salut ha actualitzat la guia alimentària en l’etapa escolar, que és la que ens regeix a l’hora d’establir els menús escolars , podeu consultar-la aquí:

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf )

 

Entre les consideracions i canvis proposats destaca l' augment dels proteics vegetals (llegums i derivats) en els segons plats, la reducció de carns vermelles i blanques. Els canvis s’aniran introduint de forma progressiva en els menús i s’anirà de valorant segons l’acceptació entre els infants.


Atentament,

La Junta de l'AMPA

 

 


SERVEI DE BON DIA CURS 2020/21

Aquest any el servei de bon dia, es realitzarà al menjador de l'escola degut al canvi d'ubicació hi haurà dos horaris d'entrada:

7:45-7:55

8:20-8:30

Les inscripcions s'han d'enviar per correu electrònic inscripcionsampamontserrat@gmail.com  tant si es renovació o alta nova.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el despatx de l'AMPA de 10 a 12h  972170156.Al següent enllaç trobareu informació sobre normativa de funcionament, pagament, inscripció..etc: 

SERVEI BON DIA 2020/21