dimecres, 30 de gener de 2019

Bústia queixes, suggeriments o agraïments




Disposem d'un nou correu a través del qual ens podreu fer arribar les vostres queixes, suggeriements o agraïments.



bustiaampaescolamontserrat@gmail.com



Esperem que ens pugui ser de gran utilitat a tots.