divendres, 3 d’octubre de 2014

ASSEMBLEA GENERAL

Benvolgudes famílies,

Es convoca a tots els socis/es de l’AMPA Escola Montserrat a l’Assemblea General que tindrà lloc a l’Escola Montserrat (Menjador) el  dimecres 15 d’octubre de 2014 a les 20:15 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria amb el següent ordre del dia:


1.   Lectura i aprovació acta anterior.
2.   Actuacions AMPA.
3.   Lectura i aprovació del balanç econòmic: AMPA/MENJADOR 2013-2014:
      - Balanç menjador.
      - Balanç Ampa.
4.   Aprovació  pressupost curs 2014-2015
5.   Proposta i aprovació continuïtat gestió menjador pel curs 2015-2016.
6.   Quota Menjador 2015-2016.
7.   Renovació Junta AMPA. Presentació de candidatures.
8.   Torn obert de paraula.